جستجو
جستجوی پیشرفته
English | فارسی | Urdu | Az | العربی
صفحه اصلی > مدیریت و معاونتها > معاونت آموزش > بانک سوالات امتحانی 
بررسي آداب و رسوم نكاح در مناطق شيعه نشين افغانستان ازديدگاه فقه شيعه تاریخ ثبت : 1391/03/04
طبقه بندي : ,,
عنوان پایان نامه : بررسي آداب و رسوم نكاح در مناطق شيعه نشين افغانستان ازديدگاه فقه شيعه
نگارنده : محمدظاهررضايي
استاد راهنما : حبيب الله احمدي
استاد مشاور : جعفريوسفي
استاد داور : <#f:3172/>
رشته تحصیلی : نامشخص
گرایش تحصیلی : نامشخص
گروه : نامشخص
تاریخ دفاع : 1384/01/01
چکیده :

چكيده:
افغانستان كشور كثير الاقوام، بازبانهاي گوناگون است. جمعيت عمده‌ي اين كشور را چهار قوم پشتون، تاجيك، هزاره و ازبك‌ـ تركمن تشكيل مي‌دهند. اقوام شيعه مذهب افغانستان عبارت اند از: هزاره، قزلباش، بلوچ و خليلي، تاجيك، هراتي، توري و پشه‌يي.
هزاره هاي بودايي مذهب در زمان غازان خان مغول به دين اسلام و مذهب تشيع گرويده اند.آداب فرهنگي و اجتماعي ازدواج، ميان اقوام شيعه متنوع است و بعضي از آداب و رسوم ازدواج مطابق با شرع نمي‌باشند. بابررسي متون حديثي به اين نتيجه مي‌رسيم كه پدر، بردختر باكره‌ي رشيده در امر ازدواج ولايت ندارد. طبق بررسي متون حديثي و فتاواي فقها، ازدواج تحميلي دختر از طرف پدر غير شرعي و غير نافذ است.
امتناع سادات از ازدواج دخترشان با غير سادات از مصاديق بارز تعصب است و در احاديث تعصب ورزيدن به منزله‌ي بي ايماني و كفر است.
آنچه كه در افغانستان به عنوان گله، قلين، قلينگ، پيشكش، درگه گيري، ته دعايي، پدر وكيلي، پاي ملك، خركورمله، پدرنالتي، سرشكن، طمايي، و... مرسوم اند طبق احاديث و نظر فقها غير شرعي و حرام اند.
روابط دوستانه‌ي دو تا نامزد، قبل از منعقد شدن عقد، كه در افغانستان مرسوم است نامشروع است. كم بودن مهريه و نبودن مهريه در بعضي مناطق و ميان بعضي اقوام، ظلم فاحشي در حق دختران است.

فهرست :

مقدمه:
طرح تحقيق
بيان موضوع و سؤالهاي تحقيق: 1
اهميت تحقيق: 1
هدف تحقيق 2
ضرورت تحقيق: 2
پيشينه‌ي تحقيق: 3
نوع تحقيق: 3
روش تحقيق: 3
شيوه‌ي ارجاع: 3
گرد آوري اطلاعات: 4
محدوديت هاي تحقيق: 4
منابع تحقيق: 5
توضيح برخي كلمات تحقيق: 6
بخش اول كليات

فصل اول شيعيان افغانستان
تصوير اجمالي از كشور افغانستان 9
اقوام عمده‌ي افغانستان 12
گروههاي قومي شيعه در افغانستان
1.هزاره ها
پراكندگي جمعيت هزاره ها 18
2. سادات 19
پراكندگي سادات 19
3. بلوچها و خليليان 20
پراكندگي بلوچها وخليليان 21
4. قزلباشان وبيات ها 22
5.هراتيان 23
6.تاجيكان 24
7. پشتون ها 24
8. پشه‌يي ها 25
زبان و پراكندگي جمعيت شيعيان 25
پيشينه‌ي تشيع در افغانستان 27
شيعه بودن غوريان را نمي‌توان پذيرفت 29
بلخ و بُست از مراكز اوليه‌ي تشيع در افغانستان 34
ريشه يابي شيعه مذهب بودن هزاره ها 36
نظريه هاي سه گانه 36
نظريه‌ي صائب 36
زبان و ادبيات هزاره ها 40
هزاره هاي خارج از افغانستان 43
فصل دوم آداب و رسوم فرهنگي ازدواج در ميان هزاره ها
آداب عروسي در پروان(شيخ علي، تركمن، غوربند) 48
آشنايي 48
مرحله خواستگاري 48
مرحله خويشي 49
آمادگي براي عروسي 49
مراسم حنا بندان و شال اندازي 49
جهاز عروس 51
مراسم عروسي 51
آداب ورسوم ازدواج در شمال(بغلان ـ سمنگان) 52
خواستگاري 52
مراسم قند ميده كردن(قند شكستن) 53
مراسم خانه طلبي 54
تقسيم كار 54
مراسم تخت خينه(حنا بندان) 55
مراسم توي(عروسي) 55
جهاز عروس 58
مراسم پاي وازي عروس 58
آداب ورسوم ازدواج در دايكندي 59
مراحل انجام ازدواج 59
آشنايي و خواستگاري 59
دست مال آوردن 60
مراسم دستمال پائين آوردن 61
مراسم مبارك باي( مبارك باد) 61
مراسم اعياد 61
مراسم پاي وازي 61
مراسم سوخت رساني 62
مراسم حنا بندان 62
مراسم توي(عروسي) 63
مراسم بردن عروس به خانه‌ي سيد يا خان 64
مراسم تخت گذاري 65
جهاز عروس 65
پاي وازي عروس به خانه‌ي پدر 65
آداب ازدواج در گستره‌ي فرهنگي غزني 67
خواستگاري 67
لاته بالاي بوته 67
خودنمائي 69
مراسم خويشي 70
مراسم پاي وازي خويشان 71
مراسم اعياد 72
مراسم لنگي خوري 72
مراسم توي 72
جهاز عروس 74
اجراي عقد نكاح 74
مراسم ضيافت بعد از عروسي 74
آداب ازدواج در دايزنگي 75
آشنايي و خواستگاري 75
مراسم خويشي 76
مراسم پاي وازي 76
تشريفات گله گيري 77
مراسم عروسي(توي) 78
جهزيه‌ي عروس 80
مراسم قنچيغه آوردن 81
سروده هاي شاعر محلي در مورد سخت گيري ها 82
فصل سوم آداب و رسوم فرهنگي ازدواج ميان اقوام غير هزاره
آداب عروسي در بدخشان 91
مراحل خواستگاري 91
قلينگ شكني 92
فاتيه كني 92
كالابري 93
مراسم راه خانه 93
آروس بيني(عروس بيني) 94
سرشكن 94
جهاز عروس 94
مراسم شب بازي 95
مراسم سر تراشيدن 96
مراسم نكاح(عروسي) 96
مهريه‌ي عروس 98
خويش طلبان 98
آداب و رسوم قوم خليلي وبلوچ 99
مرحله خواستگاري 99
مرحله خويشي 100
خوسته بازي 101
مراسم «بابُلال» 101
مراسم خاشه رساني(سوخت) 102
مراسم توي(عروسي) 103
جهاز عروس 104
مهريه‌‌ي عروس 104
آداب عروسي درهرات 105
خواستگاري توسط خانم ها 105
خواستگاري توسط مردها 105
مرحله‌ي خط طلبان 105
مرحله بردن طلبان 106
جلسه نخ و سوزن 106
مراسم شيريني خوري 107
مراسم عروسي 108
مهريه‌ي عروس 109
آداب ازدواج ميان قوم قزلباش در قندهار و هلمند 110
مراحل ازدواج: 110
خواستگاري 110
شيريني خوري 111
مهريه‌ي عروس 111
برنامه آينه مصاف 112
برنامه‌ي اعياد 112
رخت بُراني 112
حنا بندان 113
مراسم عروسي 113
مراسم هفته شوران 114
معيار عفاف 115
موسيقي 115
بخش دوم: معيار هاي شرعي ازدواج در افغانستان
فصل اول رفتار هاي اجتماعي آشفته و غير شرعي
الف: عدم معارفه در ازدواج 119
ب: عقد و محرميت 121
ج: خرافات وفال بد زدن 122
د: وليمه يا خرجهاي گزاف؟ 126
هـ: استخوان بدل و خانه داماد 128
فصل دوم ازدواج دختر سادات با غير سادات
افغانستان كشوري با بافت روستايي و تعصبات قومي 132
ريشه هاي تعصب سادات 134
بررسي مساله ازديدگاه تاريخ، سيره‌ي متشرعه و روايات 139
الف: تاريخ 139
شبهه‌‌ي اعتقادي در مورد ازدواج دختران پيامبر و ام كلثوم 143
جواب متكلمين 143
توجيه سيد مرتضي درمورد ازدواج ام كلثوم با عمر 146
توجيه شيخ مفيد 147
اصل ازدواج ام كلثوم با عمر ثابت است 150
آيا ازدواج ام كلثوم با عمر از روي اكراه بوده است؟ 151
آنچه كه رنگ وبوي اجبار را مي‌رسانند. 151
آنچه كه باور اجباري بودن قضيه را مشكل مي‌سازد 154
ب: سيره‌ي متشرعه 157
ج:روايات 158
تعارض آيات و روايات با اين حديث 160
الف: تعارض آيات 160
ب: تعارض روايات 162
آيا پيوندهاي نسبي و سببي در روز قيامت از ميان مي‌رود؟ 165
منظور است از نبود انساب و پيوند چيست؟ 166
آيا قوميت و نسب ارزش ذاتي دارد؟ 170
معيار انتساب با اولياء الله چيست؟ 171
الف: قرآن 172
ب:روايات 172
تعصب و تكبر 174
فصل سوم ولايت پدر بر دختر باكره‌ي رشيده
نظرات پنجگانه 178
طرفداران نظريه‌ي اول 180
طرفداران نظريه‌ي دوم: 180
طرفداران نظريه‌ي سوم: 181
طرفداران نظريه‌‌ي چهارم: 181
طرفداران نظريه‌ي پنجم: 181
چرا نظر فقها در اين زمينه متفاوتند. 181
احاديثي كه مؤيد قول اول اند(پدر همه كاره است) 182
احاديثي كه نظريه‌ي دوم را تأييد مي‌كنند 184
احاديثي كه نظريه‌ي سوم را تأييد مي‌كنند: 186
احاديثي كه نظريه‌ي چهارم را تأييد مي‌كنند.(درمتعه آزاد است نه در دائم) 187
احاديثي كه نظريه‌ي پنجم را تأييد مي‌كنند(در دائم آزاد است نه درمتعه) 189
نظر فقها 189
شيخ طوسي در النهاية: 190
شيخ مفيد در المقنعة: 190
شهيد اول دراللمعة: 190
علامه حلي در قواعد الاحكام: 190
محقق حلي در شرايع الاسلام: 191
محقق حلي در مختصر النافع: 191
محقق كركي(محقق ثاني) در جامع المقاصد: 191
أبي صلاح حلبي در الكافي في الفقه: 192
سيد مرتضي علم الهدي در الانتصار: 192
شهيد ثاني در مسالك الافهام: 192
نجفي در جواهر الكلام: 192
سيد محمد كاظم طباطبايي درالعروةالوثقي: 193
سيد محسن حكيم در مستمسك العروةالوثقي: 193
سيد ابوالقاسم خوئي در منهاج الصالحين: 194
امام در تحرير الوسيلة: 194
دلايل نظرات پنجگانه از مسالك الافهام 195
1. استقلال پدر 195
دلايل: 195
2.استقلال باكره 195
دلايل 195
3. اشتراك 196
دلايل: 196
4. ثبوت ولايت در دائم وعدم ولايت در متعه 197
دلايل: 197
5.ثبوت ولايت در متعه وعدم ولايت در دائم 198
دلايل: 198
از روايات چه به دست مي‌آيد؟ 198
آيا مي‌شود اين احاديث را طوري جمع كرد كه عرف عقلاء بپسندند؟ 199
جمع شهيد ثاني در مسالك الافهام 199
جمع مرحوم حكيم در مستمسك 200
دقت در روايات فقط ظاهر دو تا حديث راناسازگارنشان مي‌دهند 202
جمع روايات 204
جمع ميان طائفه‌ي چهارم و پنجم 204
جمع ميان طائفه‌ي سوم با اول و دوم 206
جمع ميان طائفه‌ي اول و طائفه‌ي دوم به چه صورت ممكن است؟ 206
فصل چهارم گله و مبالغي كه تحت عناوين از داماد گرفته مي‌شود
گله چيست؟ 215
حكم شرعي گله 215
نظر مفسرين در مورد هشت سال خدمت حضرت موسي 218
روايات در اين مورد چه مي‌گويند 222
پرداخت وجه ازطرف‌دامادبراي پدرعروس‌چه‌حكمي دارد؟ 224
منظور و مفهوم اين روايت چيست224
نظر فقها 225
محقق حلّي در شرايع الاسلام: 225
شيخ طوسي در النهاية: 226
.علامه حلي در قواعد الاحكام: 226
شهيد ثاني در مسالك الافهام: 227
محقق كركي در جامع القاصد: 229
شيخ يوسف بحراني در الحدائق الناضرة: 230
نجفي در جواهر الكلام: 231
امام در تحرير الوسيلة: 232
مهريه 235
مهر فاطمه زهرا(س) 236
مهر زنان پيامبر 237
متن سند ازدواج سال 407 هجري قمري كه از باميان به دست آمده است 237
نتيجه‌ي تحقيق 241
فهرست منابع 246

واژگان کلیدی : <#f:3179/>
توضیحات : <#f:3180/>
تعداد نمایش : 3755 <<بازگشت
بازديد کنندگان اين صفحه: 507800 بازديدکنندگان امروز: 287 کل بازديدکنندگان: 3596116 زمان بارگذاری صفحه: 0/9531
قم چهار راه شهدا خیابان حجتیه تلفن 37182125-025 - تمامی حقوق این سایت برای مجتمع آموزش عالی فقه محفوظ است.